Welkom op de website van de PvdA

Welkom op onze website…

Namens fractie en bestuur heet ik u van harte welkom op onze website!

De PvdA is in Barendrecht met twee zetels in de gemeenteraad een kleine partij. Toch proberen wij via allerlei wegen een verschil te maken in Barendrecht waarbij kansen, solidariteit, rechtvaardigheid onze rode draad vormen. Idealen die anno 2016 behoorlijk op losse schroeven staan en waar wij als partij keihard voor moeten strijden. Nu meer dan ooit!

De afgelopen jaren heeft dit geresulteerd in een herzien minimabeleid om Barendrechters in armoede te ondersteunen, een buurtbus om ouderen en de bijbehorende voorzieningen uit oost en west Barendrecht te verbinden en het kindpakket om er voor te zorgen dat kinderen direct baat hebben bij hulp door de gemeente omdat zij in de vorm van vouchers toegang krijgen tot producten en diensten zoals een kappersbezoek , nieuwe schoenen en dergelijke.

Maar er is veel meer te doen. Denk aan bijvoorbeeld ouderen die langer thuis wonen, wijkgericht werken, de participatiewet en jeugdbeleid. Via onze website blijft u op de hoogte van ons werk in de commissies en raadsvergaderingen, maar ook van ons werk daarbuiten. Zo organiseren wij bijeenkomsten om informatie en kennis te delen over actuele onderwerpen. Wij nodigen u graag uit! Alle informatie vind u op deze website en mocht u nog vragen hebben dan kunt altijd contact met ons opnemen.

Tot slot zouden wij heel graag willen weten wat uw hartenwens voor de toekomst.

Uw mening telt! Stuur ons een mail met uw ideeën en mening over de toekomst van Nederland.


Hier staan wij voor

  • Goede betrouwbare zorg voor iedereen
  • Betaalbare huisvesting
  • Burgerparticipatie

“Vrouwen maken het verschil”

9 april 2017

Barendrecht kent een zeer lange traditie van de viering van de internationale vrouwendag. Alle vrouwengroepen van plattelandsvrouwen tot rode vrouwen waren vertegenwoordigd in de toenmalige zeer actieve emancipatieraad.  Internationale vrouwendag wordt op 8 maart gevierd.  Het is een goede gewoonte geworden om rondom deze datum meerdere activiteiten te organiseren met een thema rondom emancipatie. Ook

lees verder »