Manpreet Chand

In deze reeks stellen we tot aan gemeenteraadsverkiezingen in maart, onze kandidaten voor. Hieronder een interview met Manpreet Chand, nummer 10 op de kandidatenlijst voor Barendrecht.

Naam:     Manpreet Chand

Leeftijd:   25 jaar

Functie:   Bestuurskunde student

Telefoon: 0180-888180

 


Waar in Barendrecht woon je en wat is het mooiste plekje in de wijk?

Ik woon al ruim 13 jaar in het Nieuweland. Een zeer druk bezochte wijk in verband met de supermarkt Dirk van den Broek, de Verhage, een gezellige bloemenwinkel, een kapper en de Videoland. Het is een wijk waar verschillende mensen samen komen om te winkelen of om een hapje te eten. Naar mijn mening is de muziekplein een van de mooiste plekken in de wijk. Waar iedereen samen komt. Waar iedereen elkaar tegenkomt. Je buurvrouw of je voetbalvriend of een oud klasgenoot. Een plein die je toch af en toe kan verassen.

Welke Barendrechter(s) inspireert je?

Mijn vader en moeder. Beiden geboren en getogen in Noord-India en die hun bestaan uiteindelijk hebben opgebouwd in Barendrecht. Ouders die de Nederlandse taal en cultuur eigen hebben gemaakt. Mijn ouders hebben mij de allerbelangrijkste principe geleerd, namelijk respecteer elkaar.

Hoe ziet jouw ideale Barendrecht voor jou eruit, en wat zou je willen veranderen?

Mijn ideale Barendrecht is een energie neutrale stad die volledig draait op hernieuwbare energieën zoals wind-, zonne- en warmte energie. Een Barendrecht waar iedereen een gelijke kans heeft om zijn of haar doelen en dromen te verwezenlijken. Een inclusief Barendrecht waar ieder stem wordt gehoord van zowel jong en oud. Een Barendrecht waar we elkaar vertrouwen en steunen.

Waarom heb jij je beschikbaar gesteld voor een plaats op de kandidatenlijst?

Ik vind dat de Raad van Barendrecht representatief moet zijn voor alle Barendrechters. Ik word de stem van jongeren en de starters. In een huis dat goed draait moeten de ouderen leven zoals de jongeren en de jongeren zoals de ouderen; zodanig dat eerstgenoemde blijk kunnen geven van de felheid van de jeugd en de laats genoemden van het oordeelsvermogen van de wijsheid van jaren. Ik wil de brug zijn tussen jong en oud, ik wil initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen!

Welke standpunten zijn voor jou van belang?

  • Zeker zijn van een krachtige verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven.
  • Zeker zijn van duurzaamheid.
  • Zeker zijn van goede voorlichting op alle basisscholen op het gebied van nieuwe technologieën.

Wat hoop je te bereiken als je straks gekozen wordt?

Dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen ongeacht de leeftijd.

Wat is momenteel voor jou de belangrijkste politieke issue in Barendrecht en hoe moet PvdA zich daarin opstellen?

Klijnsma-gelden. Dit is geld dat bedoelt is voor armoedebestrijding, maar helaas komen deze gelden niet terecht bij gezinnen die het nodig hebben. PvdA moet in debat gaan met huidige wethouders die deze foute beslissingen nemen.