Nieuw College Barendrecht: Krachtig samenwerken

Vol energie start vandaag het net geïnstalleerde college van Barendrecht. Na bewogen weken in ons dorp sinds de verkiezingen, is het tijd om aan de slag te gaan.  Burgemeester van Belzen benoemde 14 juni j.l. de taak waar wij als Raad en College voor staan: “de inwoners van Barendrecht rekenen op goede samenwerking van Raad en College, we staan voor majeure thema’s als klimaat, toekomstbestendig wonen en het sociaal domein, dit moeten we met elkaar doen!’.

 

De coalitiepartijen, SGP-CU, CDA, VVD, PvdA, GL en D66, hebben gezamenlijk 1 doel voor ogen voor de komende vier jaar: Inwoners, bedrijven, instellingen en bestuur verbinden tot een samenleving waarin iedereen kan meedoen en een fijn leven heeft, genietend van al het moois dat Barendrecht te bieden heeft. Deze verbinding willen wij realiseren met een nieuwe bestuursstijl. Dit werkt het nieuwe college de komende weken uit in een collegeprogramma.

 

De eerste stap die het nieuwe college nu zet is, in respectvolle samenwerking, het coalitieakkoord uitwerken in een collegeprogramma. Iedere partij heeft zijn eigen kleur en vertegenwoordigt een groep kiezers. Dat moet zo blijven en daarom kiest dit college voor een open samenwerking. De onderwerpen uit het coalitieakkoord worden vertaald naar een concreet collegeprogramma, waarbij raad en inwoners betrokken worden.

Onderwerpen die niet in het coalitieakkoord zijn opgenomen zijn vrij voor een open debat in de raad. Op die manier kan ook in de raad een brede samenwerking ontstaan.

 

https://barendrecht.raadsinformatie.nl/document/6557511/1#search=%22collegeakkoord%20eenheid%20in%20verscheidenheid%22 

 

De raadsbrede samenwerking kwam al tot uitdrukking in de raadsvergadering van14 juni jl. toen een eerste motie, na uitgebreid gezamenlijk vooroverleg, unaniem in de raad werd aangenomen.

Ook hebben afgelopen weken al locatiebezoeken plaatsgevonden waarbij alle ruimte was voor inbreng van inwoners. Zo staat de eerstvolgende commissievergadering Samenleving niet in de raadszaal maar in het Inge de Bruin Zwembad gepland en was er afgelopen week een inspreekavond over de terrastijdenverlenging. Dit zijn slechts de eerste voorbeelden van de nieuwe bestuursstijl waar dit coalitie voor kiest. De coalitie kijkt uit naar verdere goede samenwerking in de komende vier jaar met elkaar in de samenleving, in de raad, met EVB en in het college.

De wethouders zijn:

Peter Luijendijk (CDA), Arnoud Proos (SGP/CU), Cees Schaap (VVD), Reshma Roopram (PvdA), Tanja de Jonge (GroenLinks) en Nico Bults (D66)