30 maart 2019

Toegankelijkheid stemlocatie Middeldijkerplein

Barendrecht, 28 maart 2019

Geachte College van Barendrecht,

Vorige week hebben er verkiezingen plaatsgevonden. N.a.v. deze verkiezingen zijn wij als PvdA Barendrecht benaderd door bewoners in de buurt van het Middeldijkerplein in de wijk Carnisselande.

De bewoners, een grote groep ouderen en mindervaliden, zijn geconfronteerd met de vervallen stemlocatie in de Elf Ranken. Gevolg hiervan is dat deze kwetsbare groep bewoners nu naar de Waterpoort moet om te kunnen stemmen. De locatie van het stembureau in de sporthal van de Waterpoort is naar zeggen van deze bewoners zeer slecht bereikbaar en moeilijk toegankelijk voor deze groep ouderen en mindervaliden.

Namens PvdA Barendrecht stellen wij daarom de volgende schriftelijke vragen:

 

1. Vind het college het van belang om juist ook kwetsbare groepen een goede mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van hun stemrecht?

 

2. Wat is de reden dat er geen stembureau meer in de Elf Ranken is gerealiseerd?

 

3. Heeft het college overzien wat de consequenties zijn van het opheffen van de stemlocatie in de Elf Ranken voor de bewoners van de Elf Ranken en voor bewoners in de directe omgeving?

 

4. Kan het college onderbouwd aangeven of er consequenties zijn t.a.v. opkomstcijfers, met name in de eerder genoemde groepen bewoners?

 

5. Welke maatregelen neemt het college om in de toekomst ouderen en mindervaliden in de directe omgeving van de Elf Ranken een goed toegankelijke mogelijkheid te bieden om te stemmen?