Standpunten Barendrecht

WERK EN INKOMEN

 • Zeker zijn van meer vaste banen bij de BAR organisatie en (semi) gemeentelijke organisaties >>.
 • Zeker zijn van begeleiding naar een volwaardige baan ipv vrijwilligerswerk >>.
 • Zeker van een aantrekkelijk en breed winkelaanbod >>
 • Zeker zijn van een Barendrechtse kortingspas voor alle inwoners >>

ZORG & WELZIJN

 • Zeker zijn van goed functionerende en toegankelijke wijkteams >>
 • Zeker zijn van een verhoging mantelzorgwaardering naar 150 euro >>
 • Zeker zijn van aan actieplan bestrijding eenzaamheid ouderen >>
 • Zeker zijn van een lokale ombudsman of vrouw >>
 • Zeker zijn van voorkomen van problematische schulden en zorgen dat schuldeisers samenwerk >>

JEUGD

 • Zeker zijn van huiswerkbegeleiding voor ieder kind >>
 • Zeker zijn van actieplan jeugd voor jeugdhulp, voorzieningen, stageplekken en werk >>
 • Zeker zijn dat alle rijksgelden, bedoeld voor kinderen in armoede, besteed worden >>
 • Zeker zijn dat Barendrecht aangesloten is bij: Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Jeugdeducatiefonds en Stichting Leergeld >>

VEILIGHEID & LEEFBAARHEID

 • Zeker zijn van een gerichte aanpak en preventie van drugsoverlast, asociaal gedrag en criminaliteit >>
 • Zeker zijn van cameratoezicht op risicovolle gebieden in overleg met inwoners >>
 • Zeker zijn dat Barendrecht in 2030 een CO2-neutrale gemeente is >>
 • Zeker zijn van een actieve rol van de gemeente bij verloedering in de wijk >>

WONEN EN WIJKEN

 • Zeker zijn van betaalbare huur- en koopwoningen >>
 • Zeker zijn van aanpak parkeerproblematiek Carnisselande >>
 • Zeker zijn van afschaffing hondenbelasting >>

VERBINDING OOST EN WEST

 • Zeker zijn dat alle inwoners meetellen, van Carnisselande tot en met oude dorp >>
 • Zeker zijn van een goede OV-verbinding tussen Oost- en West >>
 • Zeker zijn van een levendig cultureel centrum met bibliotheek in Carnisselande >>