Zeker zijn van een baan

Zeker zijn van begeleiding naar een volwaardige baan ipv vrijwilligerswerk

  • Zeker zijn van een baan
De werkloosheid daalt, maar we zijn nog niet tevreden. Nu Nederland er weer beter voor staat, is er weer ruimte om ons land echt vooruit te brengen. We blijven strijden voor meer werk en daarbij gaat het ook om goed werk. Voldoende uren, voldoende zekerheid. Zekerheid over je baan. Het respect voelen ergens bij te horen. PvdA Barendrecht wil daarom dat vast werk weer de norm wordt. Er zijn nog steeds teveel mensen zonder baan. Daarom willen we de komende jaren, bovenop de banen die er al bijkomen door de gunstige economische ontwikkeling, ook in Barendrecht extra banen creëren. Dat kan onder andere door de invoering van nieuwe publieke banen. Dat is goed voor mensen, maar ook voor de publieke sector. Denk aan conciërges op scholen, toezichthouders in de tram, beheerders op sportclubs of in publieke ruimtes, uitbreiding van de wijkteams, huiswerkbegeleiders en toezichthouders in de wijken. Ook willen we dat bedrijven meer mensen aannemen in vaste dienst en willen we de verschillen tussen flexibele en vaste banen verkleinen. Want van onzekerheid wordt niemand beter. Banen moeten eerlijk en duurzaam zijn! Discriminatie op de arbeidsmarkt is ontoelaatbaar, hiertegen blijven wij strijden.
  • Wat gaan wij doen?
Binnen de BAR-organisatie willen wij zo min mogelijk inleen en zoveel mogelijk vaste contracten.
Diversiteit is een uitgangspunt binnen de BAR-organisatie en de banen in de publieke sector.
Actief en preventief discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken.
De uitvoering van de Participatiewet in onze gemeente evalueren en zo nodig verbeteren.
Samen met werkgevers en scholen in onze regio komen tot een betere afstemming tussen aanbod en vraag naar werk en aansluiting op stageplekken.