07 Een veilig Barendrecht

Samen werken aan één Barendrecht

Wanneer het om veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar dat moet.

Overlast, intimidatie en criminaliteit moeten vanzelfsprekend worden bestreden. Belangrijk is, dat de mensen elkaar op straat op hun gedrag aanspreken en dat ouders hun kinderen aanspreken. Woningbouwcorporaties, welzijn- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, bedrijven, burgers samen kunnen en moeten we Barendrecht zo veilig mogelijk maken.

Waar de gemeente samen met de ondernemers verantwoordelijkheid heeft genomen om bedrijfsterreinen te beveiligen moet  de prijs/kwaliteit verhouding niet ten nadele van de kwaliteit gewijzigd worden.

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode:

 

  • dat de wijkregisseurs, volgens ons, een centrale rol moeten kunnen spelen.
  • dat we in wijken, waar zich voldoende enthousiaste burgers melden, buurtpreventieteams willen formeren.
  • dat de buurtbemiddelaars voldoende armslag krijgen om hun werk voort te zetten.
  • dat het melden van overlast via het digitale loket van de gemeente mogelijk blijft, ook als dat anoniem geschiedt.
  • dat aangifte doen van intimidatie en andere criminele activiteiten bij de politie zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt en dat men op de hoogte wordt gehouden van de gevolgen van de aangifte.
  • dat straatmeubilair dat stuk is op korte termijn wordt gerepareerd of vervangen.
  • dat belemmeringen in de openbare ruime voor mensen met een beperking zo snel mogelijk worden weggenomen.
  • dat er een doordacht ontmoedigingsbeleid moet worden opgetuigd om het gebruik van drank en drugs door onze jongeren terug te dringen.