08 Sport en cultuur

Geen kind van school zonder diploma

Sport is een belangrijk middel voor integratie. Sportverenigingen vormen het sociale cement van de samenleving. Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van teamgeest en fairplay. Breedtesport is de voedingsbodem voor topsport. Topsporters hebben een voorbeeldfunctie voor jongeren.

Evenals sport kan ook kunst emoties teweeg brengen. En kunst kan troosten en ons ook boven het alledaagse uittillen. Het kan een bron van inspiratie voor ons leven zijn. Kunst is geen overbodige luxe, maar een voorwaarde voor beschaving.  Daarom is het ons inziens onjuist om in het bijzonder op kunst en cultuur te bezuinigen. (Amateur)toneel, (amateur)muziekbeoefening, muziekscholen, bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie moeten voor iedereen toegankelijk blijven.

Dat betekent voor de komende raadsperiode:

  • dat de PvdA voor gezinsleden van gezinnen, waar minder dan 120% van de bijstandsnorm aan inkomen binnenkomt, een speciale kortingspas in het leven wil roepen, waardoor de gezinsleden, jong en oud, kunnen deelnemen aan sport en cultuur.
  • dat gymnastieklessen in het basisonderwijs worden gegeven door vakleerkrachten lichamelijke oefening.
  • dat zwemlessen worden gefaciliteerd voor leerlingen vanaf 8 jaar, die nog niet kunnen zwemmen.
  • dat scholen en culturele instellingen moeten samenwerken. Daarom willen we aan subsidiëring van culturele instellingen de voorwaarde verbinden, dat educatie een kerntaak is.