01 Voorwoord

Woensdag 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Verkiezingen, waarbij we zo veel mogelijk stemmen willen verwerven om als Partij van de Arbeid in Barendrecht het verschil te kunnen maken. Het verschil voor onze inwoners.

De gemeente krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden op sociaal gebied. Word je werkloos, heb je zorg nodig en kom je er zelf niet uit, dan is de gemeente voortaan aan zet om ervoor te zorgen, dat je uit het dal kunt klauteren en weer je eigen boontjes kunt doppen.

Dat vereist een politiek van solidariteit met de inwoners van Barendrecht, die niet of onvoldoende profiteren van de relatieve welvaart in ons land, die weinig kansen krijgen om iets van hun leven te maken, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsproblemen en/of andere beperkingen. Om die reden zijn de idealen van de Partij van de Arbeid ook in 2014 nog hard nodig.

De PvdA maakt zich zorgen om de Zorg

Met ingang van volgend jaar gaat de gemeente over uw verzorging. Als lokale PvdA maken wij ons in de eerste plaats hard voor een goede werking van die zorg. Goede zorg is geen gunst, maar een recht. Geld speelt ook in de zorg en rol, maar de PvdA kijkt eerst naar wat Barendrechters aan zorg nodig hebben en zoekt daar dan de financiële middelen voor in plaats van andersom. Iedereen, die zorg nodig heeft, zal die krijgen en niemand mag worden uitgesloten.

 

Als PvdA stellen wij ons de vraag: Hoe kunnen wij burgers/gebruikers/kiezers mee laten denken, zoals wij onlangs hebben gedaan met ons Meldpunt Zorg. Daarom ook stellen wij de inbreng van burgeradviesraden, zoals bijvoorbeeld de WMO-raad, zeer op prijs. Maar wij zoeken ook naar manieren om in contact te komen met burgers, die zich niet zo makkelijk melden, als ze ergens mee zitten.

Lijfgebonden zorg verlenen is een vak en kan niet verplicht worden uitgevoerd door vrijwilligers. En als zorg een vak is, hoort daar ook een behoorlijke beloning bij. Om die behoorlijke beloning te kunnen realiseren is de BAR-samenwerking noodzakelijk om verantwoorde zorg zeker te stellen voor al onze kwetsbare burgers.

Zorg in al zijn facetten zal bij de PvdA in goede handen zijn.