Terugblik van Reshma Roopram

Barendrecht is een prachtige gemeente met een dorps karakter. Een gemeente met betrokken vrijwilligers, stichtingen en verenigingen die door hun werk van onschatbare waarde een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving. Maar gaan wij als gemeente wel de goede kant op? De afgelopen jaren is veelvuldig geïnvesteerd in steen. De openstelling onderdoorgang, renovatie van het Kruispunt, aanleg van kunstgrasvelden en verlegging van de Binnenlandse Baan. Echter aan de andere kant kunnen wij constateren dat de afgelopen jaren weinig aandacht is geweest voor zorg en welzijn. De wijkteams zijn overbelast, tonnen euro’s vanuit het Rijk voor WMO, maar ook voor mantelzorgers en kinderen in armoede belanden in de algemene reserves. Dat moet anders!

De komende 4 jaar willen wij meer aandacht voor onze  jeugd, ouderen, wijkteams, kunst & cultuur, Carnisselande, de parkeerproblematiek, maar ook extra inzetten op het aanbod betaalbare huur- en koopwoningen. Zo krijgen starters en jonge gezinnen ook de kans om in Barendrecht te (blijven) wonen.

De komende raadsperiode willen wij ons maximaal inzetten voor een Barendrecht waar iedereen zeker is van een mooie toekomst.

HIER ZIJN WIJ TROTS OP

Ondanks dat wij de afgelopen jaren in de oppositie zaten, met 2 zetels hebben wij toch een aantal zaken bereikt waar wij ontzettend trots op zijn;

√ De koopzondag voor alle supermarkten in Barendrecht

√ Binnen sport- en maatschappelijke organisaties/verenigingen krijgen vrijwilligers  de komende drie jaar voorlichting en training over reanimatie, zo hebben wij meer burgerhulpverleners

√ Totstandkoming Kindpakket, bedoeld voor kinderen in armoede

√ Barendrechters de mogelijkheid te bieden op het gebied zorg en welzijn (sociale kaart) om meer zelfredzaam te zijn

√ De Rotterdampas toegankelijk voor Barendrechtse minima

Reshma Roopram

Lijsttrekker PvdA Barendrecht lijst 6