Kandidaat raadslid nr. 9

Cem Sarikaya

Vertel iets over jezelf.
Ik ben Cem Sarikaya (46). Ik ben vele jaren lid van de PvdA en op de achtergrond vele jaren ook actief bezig met de politiek. Ben opgegroeid in Arnhem (Gelderland) en in 1992 na mijn studie aan de politie opleiding verhuisd naar de regio Rotterdam. Als politiemedewerker heb ik gewerkt tot 2009 kennelijk zat het ondernemen in mijn aderen. Sindsdien binnen de ICT en Telecom actief en met succes. Ik ben getrouwd eveneens met een ondernemende vrouw en ben de trotse vader van 3 opgroeiende kinderen (dochtertje 2 en zonen van 9 en 13 jaar). Ik woon in de nieuwbouwwijk Bevershof in Barendrecht Smitshoek.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Voor zo ver ik vrije tijd overhoud, besteed ik die het liefst met mijn familie en vrienden. Vooral de opvoeding van mijn dochter vind ik geweldig en ontspannend. Ook ben ik veel te zien op de voetbalsportvelden van mijn jongste zoontje die voetbalt bij vv Smitshoek. Mijn activiteiten binnen het bestuur van Businessclub van vv Smitshoek vergroten mijn netwerk en besteed hier ook de nodige tijd aan.

Waarom ben je PvdA-lid geworden?
Ik ben een sociaal democraat in hart en nieren. Een product van de sociaal democratie, zo zie ik mijzelf. Ik ben de oudste zoon van een gastarbeider die zich vestigde in Arnhem. Het politieke klimaat in Nederland en het stemgedrag van onze bewoners op populistische partijen doen mij veel en stellen mij geregeld teleur. De medemens versplintert en houdt er kennelijk alarmerende ideeën over integratie en saamhorigheid op na. Ik wil graag mijn kwaliteiten aanwenden om hier binnen de gemeente Barendrecht, waar ik woon, iets aan te doen. Gezien mijn sociale achtergrond en ervaringen binnen de multiculturele omgeving van Barendrecht en mijn vroegere rol als buurtregisseur bij de politie Rotterdam Rijnmond, denk ik hier zeker een meerwaarde in te hebben. Mijn geloof en idealen van de sociaal democratie van rechtvaardigheid, gelijkheid en ontwikkeling zijn zo sterk geworteld, dat ik echt iets wil  doen voor de samenleving. In mijn rol als raadslid van de PvdA kan ik die idealen realiseren. Helpt u mij verder ?

Waarom lokale politiek?
Mooie aan de lokale politiek vind ik de directe relatie tot de gemeente waarin je woont, dicht bij de mensen, met concrete en zichtbare doelen en resultaten. Mee bepalen welke kant we hier opgaan is vereiste. Lokale politiek doet er toe, ik geloof dat je als burger en als inwoners voor elkaar moet zijn en dat je moet participeren. Een beter en humaan armoedebeleid. Investeringen in de gemeente, in sport, in zorg in ouderen en in veiligheid zijn belangrijke punten. Verder sta ik open voor verbinding daarbij zoek ik graag de samenwerking op met andere lokale partijen en inwoners. Uiteindelijk doe je het samen, het gaat om het belang van de inwoners van Barendrecht. Doet u ook mee ?

Wat hoop je te bereiken?
De bezuinigingen zijn voor een groot deel achter de rug, we moesten inleveren op vele vlakken. Die tijd ligt nu gelukkig achter ons. We kunnen en willen weer met grote stappen vooruit. Maar er is echt nog werk aan de winkel en als PvdA durven wij onze verantwoordelijkheden te nemen. Stemt u op ons ?

Als PvdA willen wij ons de komende tijd extra inzetten voor meer en betaalbare woningen voor starters en gezinnen met lage en middeninkomens. Er zal meer gebouwd moeten worden, met oog voor behoud van de natuurgebieden. We willen weer het instrument Betaalbare koopwoning inzetten, zodat het vooral voor starters makkelijk wordt om een woning te kopen op basis van hun inkomen. Mensen moeten in de eerste plaats zeker zijn van een huis. Ook werk blijft belangrijk gelukkig gaat het allemaal weer de goede kant op met de economie, echter jongeren komen niet aan stages. Dat kan en moet beter in samenwerking met onderwijs en ondernemer. Zo zijn er veel punten die genoemd kunnen worden. Maar het gaat uiteindelijk om de mensen, om mensen in hun waarde te laten en ze veiligheid, zekerheid, ontwikkelkansen te bieden en met ze in verbinding te staan. Durf jij ook contact te leggen ?

Wie bewonder je buiten de politiek om het meest?
Mijn partner Arzu omdat ze ruim 22 jaar met me uit houdt. Geweldige vrouw!

Welke kranten en tijdschriften lees je? Welk boek staat op je nachtkast?
Mede dankzij mijn buurman lees ik het FD die deelt graag zijn krant sinds dat we in deze wijk wonen. Zo geeft delen toch de nodige energie bedankt Dick. Op mijn nachtkastje ligt altijd mijn mobiele telefoon “*smile*.

Waar kunnen ze je wakker voor maken?
Serieus als er iemand in nood is maak me dan maar wakker. Verder wil ik gewoon graag goed slapen en de dagen fris beginnen en doorkomen. Ik ben een ochtendmens, dat helpt: nadat ik goed geslapen heb, ben ik er mentaal ook meteen helemaal de man.