Kandidaat Raadslid nr. 3

Ed Mol

Ed Mol

Over Ed Mol

Mijn naam is Ed Mol en ik ben geboren op 4 september 1949 te Rotterdam waar ik ben opgegroeid. Vanaf 1978 tot 1999 woonde ik in Ridderkerk waarna ik met mijn partner verhuisde naar de wijk Carnisselande in Barendrecht. Ons gezin bestaat uit een dochter en twee zoons die inmiddels al even het huis uit zijn en inmiddels ook 6 kleinzoons en een kleindochter waar we natuurlijk dol op zijn.

Ik ben afgestudeerd in de richting Bouwkunde bij de Hogeschool van Rotterdam, daarnaast Gedurende 40 jaar was  ik lid van de vakbond FNV bondgenoten en sedert 14 jaar lid van de PvdA. Functies binnen de PvdA zijn: Afdelingsvoorzitter, Raadslid(8 jaar), Fractiesecretaris, Voorzitter Commissie Samenleving, Lid Agendacommissie, Lid van de commissies ruimte en financiën, Congresafgevaardigde en buitengewoon commissielid (4 jaar)

Na mijn opleiding ben ik onafgebroken werkzaam geweest in de bouwsector, eerst bij diverse aannemers, architectenbureaus, en later als projectmanager. Sinds 2005 heb ik mijn eigen adviesbureau op het gebied van bouwkundig projectmanagement met als specialiteit de advisering en begeleiding van multifunctionele projecten zoals bestemmingsplannen, Brede Scholen, Kinderdagverblijven, winkelcentra, woonzorgprojecten, zorginstellingen, ziekenhuizen, parkeergarages en dergelijke. Een achtergrond welke goed van pas komt bij de behandeling van de centrumontwikkeling. Staand midden in het bedrijfsleven heb ik een eigen invalshoek in de politiek. Ik reken Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) tot de doelgroep waar ik mij voor inzet.

Na de verkiezingen van 2006 werd ik lid van de gemeenteraad in Barendrecht tot en met 2014 , en thans als buitengewoon commissielid met als specialiteiten ruimtelijke ordening, milieu en financiën. Als zodanig heb ik mij ingezet voor de sociale woningbouw voor senioren en starters, het tot stand komen van het sociaal statuut vanuit de gemeente voor de bewoners, het behoud van het groene karakter van de Zuidpolder , de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in onze gemeente. Omdat de voltooiing van de vinexwijk vrijwel is afgerond staat de gemeente voor de overgang van bouwen naar beheren. De sociale samenhang en de veiligheid in de wijken moet goed worden geregeld en bestaande overlast moet worden opgelost. Daarbij is het belangrijk dat iedereen meedoet en niemand aan de kant blijft staan, wijkregie en handhaving zijn belangrijk. Ook zet ik mij in voor meer aandacht van de gemeente voor het schoon heel en veilig rond de ondergrondse containers.

Wilt u persoonlijk met mij in kontakt treden dan kunt mij bereiken via de volgende kontaktgegevens:

  • Kreeftwater 14 2993 DZ  Barendrecht 0180 – 557 722