Raadslid (met verlof)

Suzanne Kok

Samenleving
Suzanne Kok

Over Suzanne Kok

Waar in Barendrecht woon je en wat is het mooiste plekje in de wijk?
Ik woon al mijn hele leven in de wijk Binnenland. Het is een heerlijke plek om te wonen, want het is centraal gelegen tussen het NS-station, Middenbaan en de sportvelden.

Wat ik verder ideaal vind aan de wijk is dat er vele speelpleinen zijn, grenzend aan de achtertuinen wat ideaal is voor jonge gezinnen. Mijn mooiste plekje in de wijk is het park, waar je heerlijk kunt zitten op diverse bankjes aan het water.

Welke Barendrechter inspireert je?

Mijn opa en oma, Leen en Arina Kok. Mijn opa is jarenlang fractievoorzitter, wethouder en locoburgemeester van Barendrecht geweest, met een portefeuille op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Hij vertelde altijd vol trots over zijn politieke carrière en de behaalde doelen, waar de inwoners van Barendrecht zelfs nu nog gebruik van kunnen maken. Mijn politieke aspiraties heb ik van hem meegekregen.

Mijn oma Arina is een 93-jarige dame, die nog steeds zelfstandig in Barendrecht woont. Zij is een goed voorbeeld van hoe ouderen, uiteraard met behulp van de juiste aanpassingen en adequate zorg, nog op latere leeftijd zelfstandig kunnen wonen.

Hun doorzettingsvermogen en daadkracht bewonder ik zeer.

Hoe ziet jouw ideale Barendrecht voor jou eruit, en wat zou je willen veranderen?
Zeker zijn van een beter samenwerkend Barendrecht, waar de inwoners van Barendrecht elkaar versterken. Een ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en drive, deze zouden optimaal ingezet moeten worden om Barendrecht een fantastische plek te laten zijn. Ik zou graag willen dat het vragen van hulp aan de gemeente veel laagdrempeliger zou zijn en duidelijker in kaart gebracht worden welke mogelijkheden er zijn voor inwoners. Meer zichtbaar willen zijn voor inwoners, vaker met inwoners in gesprek willen gaan en een actieve rol spelen in het samenbrengen van diverse partijen op het gebied van (maatschappelijke) zorg.

Waarom heb jij je beschikbaar gesteld voor een plaats op de kandidatenlijst?

Al enkele jaren zet ik mij in voor de minima in Barendrecht via de vrijwilligersorganisatie Vrienden voor Vrienden Barendrecht. De (al dan niet verborgen) armoede in een rijke gemeente zoals Barendrecht vind ik nog steeds schokkend en maatschappelijke betrokkenheid is een absolute must. Ook ben ik van mening dat onze gemeente een lokale ombudsman/vrouw verdient. Een onafhankelijk persoon, waardoor iedere inwoner van Barendrecht zich gehoord voelt, serieus genomen wordt en die meedenkt omtrent een passende oplossing.

Ik wil graag mijn steentje bijdragen voor een betere toekomst en leefomgeving voor alle inwoners van Barendrecht.

Welke standpunten zijn voor jou van belang?

Zeker zijn van begeleiding naar een volwaardige baan in plaats van vrijwilligerswerk. Ik wil mijn werkervaring binnen het Sociaal Domein, mijn kennis van de Participatiewet en mijn juridische achtergrond graag inzetten om effectief op te gaan met de werkgelegenheid binnen de gemeente Barendrecht. Zet mensen in hun kracht, denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Ik bedoel hiermee aan te geven dat er gekeken dient te worden naar de kwaliteiten van mensen die zich bevinden in een uitkeringssituatie om hen te begeleiden naar passend vrijwilligerswerk, maar ook naar een passende betaalde baan.

Zeker zijn van het creëren van mogelijkheden voor starters en jonge gezinnen. Sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen in Barendrecht moeten echt vergroot worden. Wij willen dat startende alleenstaanden of gezinnen zich in Barendrecht gaan vestigen en niet hoeven uit te wijken naar randgemeenten door een tekort aan betaalbare woningen. Ook dient de gemeente een actieve rol aan te nemen in het aanpakken danwel voorkomen van verloedering van Barendrecht. Maak Barendrecht een fijne plek om te wonen, zowel voor jong als voor oud en pas de benodigde voorzieningen hierop aan.

Zeker zijn van de komst van een lokale ombudsman/vrouw, die opkomt voor alle inwoners van Barendrecht. Een onafhankelijk orgaan, waarbij iedereen zijn klachten en/of zorgen kwijt kan. Een stabiele basis waardoor iedere inwoner zich serieus genomen voelt.

Wat hoop je te bereiken als je straks gekozen wordt?

Ik hoop mijn idealen voor een beter Barendrecht te mogen realiseren. Betrokken bij en toegankelijk zijn voor alle inwoners vind ik erg belangrijk. Alle inwoners zijn verantwoordelijk voor een gezond Barendrecht en goede woon- en werkmogelijkheden spelen hierin een grote rol. Ook wil ik de diverse vrijwilligersorganisaties, die Barendrecht rijk is, goed in kaart brengen zodat inwoners op de hoogte zijn, maar ook zodat ze weten welke hulp er voorhanden is. Samenwerken doe je niet alleen.

Wat is momenteel voor jou de belangrijkste politieke issue in Barendrecht en hoe moet PvdA zich daarin opstellen?

De toekomst van Borgstede, want goede zorg is cruciaal. Hierbij dient ook het vereenzamen van ouderen gekoppeld te worden. Ook maken wij ons hard voor de bestrijding van armoede onder kinderen. De Klijnsma-gelden dienen terecht te komen waarvoor ze zijn vrijgemaakt. En natuurlijk ook het creëren van betaalbare woningen voor alle inwoners.