Zeker zijn van een betaalbare woning

Eén ding staat voorop. Er moeten meer betaalbare woningen komen in Barendrecht. De PvdA Barendrecht wil dat er meer betaalbare huurwoningen worden gebouwd zodat de doorstroming op de woningmarkt verbeterd en de wachtlijsten korter worden. Met meer bouwen realiseren we eerlijkere huren.

In Barendrecht is de wachtlijst voor een huurwoning nu ruim 6 jaar. Voor starters, maar ook voor mensen die noodgedwongen in een andere situatie terechtkomen door scheiding of verlies van hun baan, is deze wachttijd onacceptabel!

Je huis is de plek waar je je vrienden ontvangt. De plek waar je je gezin sticht, waar je kinderen opgroeien, en ook de plek die een stuk eenzamer voelt als de kinderen uit huis gaan. Je hebt pas echt vakantie gehad als je weer thuis bent. Want daar staat je eigen bed, wat toch het beste slaapt. En thuis heb je je buren, waar je altijd op kan rekenen. Thuis is ook een plek van rust, over het algemeen de beste plek om te zijn.

Het huis is ook een bron van zorgen. De huur moet elke maand betaald worden, en elk jaar merk je dat die hoger wordt. Buren kunnen een bron van vreugde zijn, maar je kan er ook enorm last van hebben. En er zijn steeds meer mensen die problemen hebben een betaalbare woning te vinden. Het aantal sociale huurwoningen neemt af. Terwijl steeds meer mensen een woning nodig hebben. Tegelijkertijd is het pijnlijk om te zien dat de mensen die wel de middelen hebben om een huis te kopen, lagere woonlasten hebben dan de mensen die gedwongen zijn te huren. Zo dreigt een nieuwe klassenindeling in de maatschappij. Tussen zij die de mogelijkheid hebben gehad om een eerste huis te kopen, en zij die een huis moeten blijven huren.

Dat onderscheid willen wij niet. Voor iedereen moet een fijne woning beschikbaar zijn, voor een redelijke prijs. Dat betekent een einde aan de afbraak van de sociale woningsector. We moeten voorkomen dat massaal woningen uit de sociale sector worden onttrokken door die te verkopen aan mensen die het toch al goed hebben. Dat betekent ook dat er veel meer woningen gebouwd moeten worden.
Barendrecht is van haar inwoners. Zij hebben er dus ook de zeggenschap over. We kijken dus niet hoe Barendrecht aantrekkelijker kan worden voor expats, bedrijven of auto’s, we kijken hoe Barendrecht in dienst kan staan van haar inwoners. Een goede, betaalbare woning in ons fijne dorp is een grondrecht, daar tornen we niet aan. Op het moment dat dit grondrecht wordt bedreigd grijpen we in. Zijn er te weinig woningen, dan bouwen we bij. Dreigt er verkrotting of glijdt een wijk af, dan vernieuwen we de buurt. We nemen afscheid van de markt, de overheid neemt de verantwoordelijkheid terug.

Woningcorporaties zijn ooit opgericht om goede betaalbare woningen te bouwen voor personen met een kleine portemonnee. Dat streven staat nog altijd als een huis. We geven woningcorporaties weer de ruimte om die rol te vervullen. Dus het bouwen van kwalitatief goede en betaalbare huizen. In buurten waar mensen echt samenleven, waar jong en oud, en rijk en arm door elkaar wonen. Waar men naar elkaar omkijkt.

We bereiden de woningvoorraad voor op de toekomst. Corporaties, maar ook andere eigenaren worden gestimuleerd om snel woningen te verduurzamen. Dat is niet alleen goed voor de planeet. Een duurzame woning biedt ook wooncomfort, en een lagere maandelijkse rekening. Dat is niet alleen kopers gegund, ook huurders hebben hier recht op.

Middeninkomens vallen op dit moment tussen wal en schip. Zij verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een huis te kopen. De huur van 700 tot 1000 euro is al heel stevig, maar erger is nog dat die woningen in Barendrecht helemaal niet beschikbaar zijn. Terwijl ook middeninkomens recht hebben op een goede, betaalbare huurwoning. Daar moet dus in worden geïnvesteerd. In meer vrije sector huurwoningen. We willen dat ook politieagenten, verpleegkundigen en loodgieters een huis kunnen huren van de woningstichting. Tot slot zorgen we ervoor dat de koopmarkt beter bereikbaar wordt. Een huis kopen mag niet alleen weggelegd zijn voor de happy few. Starters en middeninkomens verdienen een eerlijke kans.

Petra, een alleenstaande moeder die werkzaam is als onderwijzeres, huurt een woning in Carnisse. Nog geen 10 jaar geleden betaalde zij een huur van 710 euro per maand. Nu nog geen 10 jaar verder zijn haar huurlasten ruim 1000 euro en een maandelijkse aanslag op haar budget.

Bij dit alles staat één ding voorop. Er moeten meer betaalbare woningen komen. En dat betekent fors meer bouwen. Dat betekent eerlijkere huren. En dat betekent investeren in levenskwaliteit. En vooral betekent dat optreden als we iets signaleren. Een braakliggend stuk terrein: onteigenen en bebouwen. Langdurige leegstand in bedrijfspanden: ombouwen tot woningen. Schimmel in de huizen: investeren in ventilatie en isolatie. Onveilige buurt: patrouilleren en verfraaien. Niet vergaderen, maar doorpakken. Zodat voor iedereen de woning weer een zorg minder is.