Supermarkt in Vrijenburg

WIJ WILLEN EEN SUPERMARKT IN VRIJENBURG

De inwoners van de wijk Vrijenburg in Barendrecht en PvdA Barendrecht constateren dat er een grote behoefte is aan een supermarkt op de Konijnenburg 1. Daarom hebben de buurtbewoners en PvdA Barendrecht de handen ineengeslagen en zijn ze een petitie gestart.

Kandidaat-raadslid PvdA Barendrecht en buurtbewoner Cengiz Tutar: “Wij merken vanwege het gebrek aan voorzieningen in Vrijenburg dat onze ouderen helemaal naar de Carnisse Veste moeten om bijvoorbeeld een pakje melk te halen of een kleine boodschap te doen. De afstand is ongeveer 4 kilometer heen en dat is niet voor iedereen haalbaar. Burgers moeten zeker zijn van goede voorzieningen. Het zou daarom geweldig zijn als het bestemmingsplan wordt gewijzigd, zodat dit voor iedereen in Vrijenburg, voornamelijk voor de ouderen, mindervalide burgers en alleenstaande moeders, gerealiseerd kan worden”.

De petitie kan online getekend worden via de volgende link: https://petities.nl/petitions/wij-willen-een-supermarkt-in-de-wijk-vrijenburg-barendrecht?locale=nl

PvdA Barendrecht gaat met enthousiaste burgers de komende tijd de wijk in om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Buurtbewoners zijn van harte welkom om een steentje bij te dragen aan deze petitie. Bewoners kunnen zich aanmelden via de informatielijn van de PvdA Barendrecht 0180-888180. Ook kunt u hier terecht, indien u hulp nodig heeft bij het ondertekenen van de petitie.

PvdA Barendrecht ziet graag meer voorzieningen gerealiseerd worden in Carnisselande. Zeker zijn van een breed cultureel centrum rondom de bibliotheek is een ander standpunt, waarvoor de PvdA Barendrecht zich hard maakt.

Meer informatie over de standpunten vindt u in het verkiezingsprogramma

Wij zijn ook per mail te benaderen via info@pvdabarendrecht.nl