Standpunten

Zoeken

01 Voorwoord

Woensdag 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Verkiezingen, waarbij we zo veel mogelijk stemmen willen verwerven om als Partij van de Arbeid in Barendrecht het verschil te kunnen maken. Het verschil voor onze inwoners. De gemeente krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden op sociaal gebied. Word je werkloos, heb je zorg nodig en kom

Lees verder

02 PvdA Lokaal

Wij willen in Barendrecht werken aan een solidaire samenleving, waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit. Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor

Lees verder

03 Werk, inkomen en economie

Het hebben van werk geeft zelfvertrouwen, maakt mensen minder afhankelijk en is een aanjager voor integratie en participatie. Ook in deze tijd streven wij naar een baan voor iedereen met een fatsoenlijk loon en dito arbeidsvoorwaarden. Voor jongeren is het vinden van een goede, eerste baan, die aansluit op de opleiding, van belang, omdat het

Lees verder

04 Zorgen voor meedoen

Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Wie hulp nodig heeft hoort dat ook te krijgen. De PvdA gaat uit van het draagkrachtprincipe. Voor de ontvangen hulp betaal je een eigen bijdrage, afhankelijk van de hoogte van je inkomen en je vermogen. Stapeling van die eigen bijdragen moet niet leiden tot onredelijke aanslagen op de

Lees verder

05 Onderwijs, Jeugd en zorg

Wijkregie, integraal veiligheidsbeleid

Lees verder

06 Wonen en wijken

De PvdA wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en goede bereikbaarheid. We willen terug naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn en waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft. De wijkaanpak van de afgelopen jaren heeft goede resultaten opgeleverd voor leefbaarheid, sociale samenhang en onderwijs. De wijk

Lees verder

07 Een veilig Barendrecht

Samen werken aan één Barendrecht

Lees verder

08 Sport en cultuur

Geen kind van school zonder diploma

Lees verder

09 Natuur, milieu, landschap en verkeer

Goede en Betaalbare Zorg Voor Iedereen

Lees verder

10 Financiën

Zonder gezonde gemeentelijke financiën is geen beleid mogelijk. In de verwachting, dat ook in de komende raadsperiode terughoudend moet worden geïnvesteerd en bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, is het juist van groot belang om politieke keuzes te maken. Waar gaan we voor en waar bouwen we af? De PvdA kiest er in ieder geval voor noodzakelijke

Lees verder