Is de veiligheidssituatie aan de Binnenlandse Baan zorgelijk?

8 juni 2018

Er is al geruime tijd veel te doen geweest over het nieuwe Binnenhof; het houdt de gemoederen in Barendrecht flink bezig. Eén van de meest zorgelijke signalen betrof de veiligheid tijdens de markt- en evenementdagen .

Naar aanleiding van deze diverse verontrustende signalen zijn 2 raadsleden van de PvdA en het CDA Barendrecht namens de nieuwe coalitie polshoogte gaan nemen tijdens de weekmarkt.

Verkeer in file over de markt vanaf Onderlangs

Op lokatie is met bewoners van de ventweg aan de Binnenlandse Baan (de nieuwe situatie) uitvoerig besproken. De bewoners konden heel scherp aangeven wat er onlogisch is en niet klopt aan bebording, weg-indelingen en markeringen, waardoor overlast en onveilige situaties ontstaan, vooral tijdens de weekmarkt.

In de rondgang over de markt is ruim de tijd genomen om de situatie gewoon eens aan den lijve te ondervinden. Op diverse plekken de Binnenlandse Baan overgestoken en daarna gewoon een half uurtje met de camera in de hand geregistreerd wat er gebeurde. Wat allereerst opvalt is dat er erg veel verkeer van alle kanten langs en door de markt rijdt; automobilisten, fietsers, brommers, bussen. Stilstaand bij de oversteekplaats t.h.v. de HEMA hebben we meerdere malen onze adem in moeten houden voor de “bijna-ongevallen” met het winkelend publiek. Te vaak gaat het maar net goed! Voetgangers en fietsers, lopen een hoog risico bij het oversteken van de ene naar de andere kant van de markt, noch auto’s, noch fietsers neigen te stoppen voor het zebrapad. 

Van 2 zijden rijdt het verkeer de markt op.

Verbazingwekkend was ook het aantal auto’s dat vanuit het Onderlangs, over de markt, de Binnenlandse Baan op reed en daarbij ook nog eens van 2 kanten! Dit verkeer doorkruist het winkelend publiek; zowel de automobilisten als de voetgangers zien elkaar niet op tijd aankomen. De foto’s geven een impressie van de drukte die van alle kanten op je afkomt. Opvallend was overigens de afwezigheid van de verkeersregelaars die de gemeente zou inzetten tijdens de weekmarkt. Opmerkelijk was ook dat de marktkramen de beide invalidenparkeerplaatsen blokkeren aan de HEMA-zijde, terwijl ook de invalidenparkeerplaatsen voor het Gemeentehuis door de markt niet bereikbaar zijn.

 

De formeel doodlopende ventweg aan de Binnenlandse Baan is ingrijpend veranderd voor de bewoners.

De invalide parkeerplaatsen bij het gemeentehuis.

Er is geen trottoir of voetgangerszone meer langs de woningen en bezoekers parkeren langs de ventweg, waardoor bewoners hun oprit niet meer af kunnen en de doorgang zeer smal wordt. Ook voor voetgangers op de ventweg is het onduidelijk dat er verkeer, soms zelf erg hard, over de ventweg rijdt. Daarbij is er met name voor kinderen geen veilige voetgangersstrook meer aan de ventweg.

 

 

 

 

Namens de coalitiepartijen:

Johan Lengkeek, fractievoorzitter CDA Barendrecht 

Winnie Hofland, fractievoorzitter PvdA Barendrecht