9 april 2017

“Vrouwen maken het verschil”

Barendrecht kent een zeer lange traditie van de viering van de internationale vrouwendag. Alle vrouwengroepen van plattelandsvrouwen tot rode vrouwen waren vertegenwoordigd in de toenmalige zeer actieve emancipatieraad. 

Internationale vrouwendag wordt op 8 maart gevierd. 

Het is een goede gewoonte geworden om rondom deze datum meerdere activiteiten te organiseren met een thema rondom emancipatie. Ook Barendrecht doet al jarenlang mee aan dit fenomeen. Zo is maandag 6 maart de eerste Suze Groeneweg lezing gehouden met Agnes Jongerius en onze eigen Reshma Roopram als sprekers. Niet onvermeld mag blijven dat het J2SING popkoor die avond voor de gezellige muzikale intermezzo’s zorgde.

De 1e Suze Groeneweg lezing is ingeleid door Agnes Jongerius, die onder andere voorzitter van de FNV is geweest en nu Europarlementariër en woordvoerder voor werkgelegenheid, sociale zaken en handel.

Uiteraard werd tijdens deze 1e lezing teruggeblikt naar 100 jaar vrouwenkiesrecht en de sterke vrouwen die deze weg hebben geëffend  voor ons vrouwen van nu. Als je bedenkt dat pas sinds 1956 vrouwen volgens de wet handelingsbekwaam zijn, besef je van hoever wij vrouwen zijn gekomen. Suze Groeneweg was de 1e vrouwelijke parlementariër (1918). Toentertijd pleitte zij vanuit de 2e kamer voor het algemeen kiesrecht met de woorden:”Men zegt dat het kiesrecht ingaat tegen de roeping der vrouw. Zou men echter nu maar eens niet aan de vrouw overlaten haar roeping te bepalen?”

Het mooie was dat Agnes niet alleen kort memoreerde aan de sterke vrouwen in onze politieke geschiedenis  maar ook haar eigen geschiedenis. Had haar moeder had haar baan nog op moeten geven zodra zij trouwde. Zij geloofde in de kracht van haar dochters en stimuleerde hen te studeren voor een zelfstandig beroep.

Tussen de toehoorders zaten de dames Spruit en Ros ( museum Hoeksche waard) die nog veel meer van Suze Groeneweg  ( geboren in Strijensas) wisten te vertellen en met de anekdote kwamen dat ook Suze als oudste dochter (3e kind) door haar moeder is gestimuleerd zich te ontwikkelen om zich later te ontpoppen als sterk debater die zo werd gezegd: “niet zonder handschoenen kon worden aangepakt”.

Na deze bijzondere avond zijn wij als PvdA-ers enthousiast geworden om jaarlijks rondom 8 maart een ‘Suze Groeneveld’ lezing te organiseren en daarbij krachtige vrouwen uit te nodigen die ons enerzijds weer doen beseffen dat er zowel in het verleden als heden gestreden blijft worden voor gelijkheid en solidariteit.

Coby van Deursen

Maart 2017

4 – Raad op straat_wk11_16mrt_PvdA