Voorzitter PvdA Barendrecht

Cengiz Tutar

Ik ben 39 jaar en samen met mijn vrouw ben ik woonachtig in de wijk Vrijenburg. Ik heb mij als raadslid kandidaat gesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Barendrecht voor de PVDA.

Mijn studie Turkse muziek aan de toenmalige Hogeschool voor Muziek en Dans, momenteel Codarts, heb ik met succes afgerond. Als uitvoerende en docerende musicus op het gebied van de Turkse muziek heb ik mij altijd  ingezet voor multiculturele projecten met als doel mensen met elkaar te verbinden en het aanmoedigen van diversiteit.
Binnen het onderwijs  heb ik dagelijks te maken met jongeren van het Praktijkonderwijs tot en met het VWO, waarbij het grootste gedeelte van mijn tijd besteed wordt aan het VMBO, veelal jongeren met speciale bagage. Vertrouwen, zorgvuldigheid , deskundigheid en passie horen van enorme waarden aanwezig te zijn in mijn werkveld. Mede door mijn ervaringen en de huidige problematiek binnen het onderwijs kan ik een bijdrage bieden aan het Barendrechtse onderwijs

Ik zet mijn gedrevenheid en brede ervaring binnen het culturele veld tevens in voor het Barendrechtse culturele veld als bestuurslid van een onafhankelijk adviesorgaan. Ook hier is verbinding van essentie.
Iedereen moet kunnen participeren in kunst en cultuur. Ieder kind heeft recht op cultuureducatie, want kunst en cultuur biedt een grote bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Hetzelfde geldt tevens voor sportparticipatie.

Ieder kind heeft ook recht op goed onderwijs met gelijke kansen. Hierbij is het van belang dat ieder kind recht heeft op goede huiswerkbegeleiding en bijles, indien mogelijk met financiële steun van de gemeente.
Iedere leerling heeft recht op een stageplek. Barendrechtse ondernemers kunnen hierbij een bijdrage leveren.

Barendrecht kent verschillende doelgroepen, mensen van verschillende afkomst en het is een meerwaarde voor een mooie gemeente als Barendrecht om deze groepen met elkaar te verbinden. Er moet meer aandacht besteed worden aan een krachtige diverse Barendrechtse samenleving die in verbinding staat met elkaar. Ieder kan van ieder leren.
Samen zijn wij socialer en sterker.

Mijn speerpunten zijn:
Zeker zijn van deelname aan sportieve en culturele activiteiten.
Zeker zijn van goede huiswerkbegeleiding en bijles, indien mogelijk met financiële steun van de gemeente.
Zeker zijn van een krachtige diverse Barendrechtse samenleving die in verbinding staat met elkaar.